หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.หนองสรวง พ.ศ.2564 - 2566 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2