หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำร้องทั่วไป [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แบบฟอร์มแจ้งขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่ง อบต.หนองสรวง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่ง อบต.หนองสรวง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่ง อบต.หนองสรวง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.หนองสรวง [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)