หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนดำเนินงานปี63 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 162  
 
แผนอัตรากำลัง3ปี [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
สรุปงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
  (1)