หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมดำเนินการ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3