หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3  9 ก.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562  9 ก.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 งานกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2562  9 ก.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561  29 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  27 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศริบเงินหลักประกันสัญญา  2 ส.ค. 2561 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้จ่ายเงินอุดหนุน  3 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวงสอบ ส.ต.ง  3 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้จ่ายเงินสะสม  3 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการในการป้องกัน อบต.หนองสรวง ปี 2  2 ก.ค. 2562 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7