หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี  14 ก.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  5 ก.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  24 มิ.ย. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  22 มิ.ย. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  21 มิ.ย. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อดข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสรวง  13 มิ.ย. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565  7 เม.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation)  4 เม.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดตั้งจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  27 มี.ค. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอย พื้นที่ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี   27 มี.ค. 2565 28
  (1)     2      3      4      5