หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

1. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบุญมี) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
2. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางปาน) หมู่ที่ 2  ตำบลหนองสรวง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
3. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายปราณี) หมู่ที่ 11  ตำบลหนองสรวง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
4.ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายอาทิตย์) หมู่ที่ 6  ตำบลหนองสรวง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
5. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านผู้ใหญ่สอน) หมู่ที่ 10  ตำบลหนองสรวง  อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
6. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน (ซอยตระกูลบุญมี) หมู่ที่ 8  ตำบลหนองสรวง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 12.54 น. โดย คุณ ณัฐนันท์ สีลา

ผู้เข้าชม 46 ท่าน