หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 

 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง ประจำปี2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  นำโดยนายรุ่งโรจน์  พยัคกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง ประจำปี2562  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อบรมให้ความ ณ ที่ทำการอบต.หนองสรวง และวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 13.51 น. โดย คุณ ไพริน กอศรีรุ่งเรือง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน