หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 


นายสมนึก บุญชูแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 081-306-8264
 


นางบุญสม ศรีแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 081-499-1995


นายสมัคร แย้มสุนทร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 081-000-4672
 
 


นายมานะ ปันตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 1
โทร : 087-121-3569


นายจรุญ ป้อมสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 2


นายบุญชู บูญศรีพิรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 4
โทร : 089-808-5153


นายสมพงษ์ ลิ่มศร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 5
โทร : 089-410-1246


นางสำรวย ยิ้มลำใย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 7


นายสง่า บุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 8
โทร : 086-125-5469


นายศักดิ์ชัย จันดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 9
โทร : 081-665-8397


นายประดับ สุขสบาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 10