องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ อบต.หนองสรวง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

  
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. และ ทม) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 99 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ถนนทางหลวงท้องถิ่น) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (DLTV + สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประปาหมู่บ้าน) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
กฏกระทรวงการจัดการมูลฝอยทีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 438