หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.สองคอน   จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดทางระบายน้ำจากน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ทต.หนองแก   จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 1421 สระบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ทต.หนองแก   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รุ่น TF35 เลขทะเบียนครุภะัณฑ์ 054-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.โคกสว่าง   จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.บ้านลำ   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2565
ทต.ดอนพุด   จ้างเหมาขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์(สายสวนปาล์ม ถึงวัดอ้อมแก้ว) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่หลิ่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.หนองโรง   จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ประจำเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 รวม 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.หนองโรง   จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ประจำเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 รวม 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ทต.หินกอง   ซื้อจัดซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ทต.หินกอง   จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,668