องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ อบต.หนองสรวง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายรุ่งโรจน์ พยัคกุล
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

  
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตร (กิจการประปา) เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กิจการประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๑๑ - หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(คลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๑๑ - หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2563 ]จ้างเปลี่ยนกรวดทรายกรองและแอนทราไซด์ ถังกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง และถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3