หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาลงหินคลุก,หินฝุ่น,ลูกรัง ซ่อมแซมถนน,ไหล่ทางภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ภายในตำบลหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงกรองน้ำผิวดิน หมู่ที่ 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 101-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]เหมาลงหินคลุก,หินฝุ่น,ลูกรัง ซ่อมแซมถนน,ไหล่ทางภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ภายในตำบลหนองสรวง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]เหมาลงหินคลุก,หินฝุ่น,ลูกรัง ซ่อมแซมถนน,ไหล่ทางภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ภายในตำบลหนองสรวง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19