หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองสรวง
นายสมพิศ รามพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองสรวง
"ทางดี   น้ำพอใช้   มีความปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาต่อเนื่อง   ไร้มลภาวะ   ชนะยาเสพติด”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสรวง
บึงหนองโพธิ์
วัดหนองสรวง
ผลิตภัณฑ์ ที่สรา้งรายได้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5

 
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๐
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๗-๐๕๒
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ - หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(ซอยทับสาร) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุอื่น (กิจการประปา) มิเตอร์น้ำ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณบ้านซอยสุดเขต) หมู่่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง (บริเวณสายเลียบคลองหนองสรวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]เช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชาคม ตามโครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง (ครั้งที่ 2) อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24